De Streken van Rembrandt

De nieuwe Keizerskroon

Een van de muziekherbergen in Amsterdam rond 1700,  iets bijzonders waar zelfs buitenlandse bezoekers over schreven.

 

Burgers Schildwacht Lied

In een knorrige dialoog geven de officieren van de Nachtwacht hun commentaren op ‘die schilder’.

 

Brandes

Uit het muziekmanuscript van een van de meest "steile" dominees die Amsterdam in Rembrandts tijd kende.

 

 

het Huys te Sinnelust

Luitje

Luitje is op vrijersvoeten, maar zijn maat zet het liever op een drinken. De inneem-wedstrijd die dan volgt loopt verrassend af.

 

Het Stinkpotmenuet

Een van de vele prachtige 'vieze melodietjes' uit de oude muziekherbergen.

 

O Werelt vol van overdaet

"O werelt vol van overdaet, wat baent gy open wegen tot alderhande kwaet." De melodie van dit lied komt uit de Boeren Lieties.

 

 

De Nieuwe Hollandsche Schouwburg:

De Nieuwe Plug of de Gelu… Kaasboer

Begonnen als contradans aan het Engelse hof en geëindigd als ‘plug’ in de Amsterdamse Jordaan.

 

Wat zegt men in Den Haag van de Prins 

Gastzanger Sytse Buwalda.

Uit de roerige jaren vlak voor de uitgave van de Nieuwe Hollandsche Schouwburg.

 

 

De Prinsenmars

Wilhelmus

De ‘oer-versie’ van het Wilhelmus / De Prinsenmars

 

Volta's

Voltas en galliardes hoorden tot de meest geliefde hofdansen van de 16e eeuw - de dansers konden improviseren én daarmee hun geliefde hofgenoten uitdagen.

 

Treurt Edel Huys Nassouw

Met gastzanger Sytse Buwalda: ‘Onz Witten zijn verscheurd, vermoord en verraden door’t land te laat betreurd’.

 

Prince Royal

Een dansmelodie uit 1790, de nadagen van het stadhouderschap.

Je hoort de Fransen al voor de deur staan!

 

 

En verder

Merck toch hoe sterck

Een van de ‘toppers’ uit de Tachtigjarige Oorlog.

 

O slaep, o zoete slaep

Dit sieraad uit de Gouden Eeuw was indertijd alom bekend.

 

La Joye du pere Duchesne / Les Plaisirs de la motte

Maastricht was eind 18e eeuw helemaal in de ban van de Franse Revolutie. Revolutionaire muziek uit het manuscript van een Maastrichts violist.

 

Slobberdoes

Een van de ‘vieze liedjes’ waar onze voorouders in uitblonken...