Twee Violen en een Bas is volledig thuis in het improvi- seren zoals de speelhuismuzi- kanten dat deden. Het resultaat: eenvoudige oude muziek met een warm kloppend hart. Kroegbarok!
Met   een   been   in   de   klassieke   wereld   van   de   oude   muziek,   het   andere   in   de   vitale   kracht   van   de   folkmuziek,   laten de   drie   musici   de   sprankelende   swing,   de   ontroerende   eenvoud   horen   die   deze   muziek   tot   een   feest   maakt!   De combinatie   met   rappe   dialogen,   geestige   verhalen   en   verrassende   dichtregels   van   tijdgenoten   maakt   deze   muziek bijzonder toegankelijk. Duizenden   melodieën   uit   het   Hollandse   uitgaansleven   van   rond   1700   zijn   genoteerd   in   bijna   vergeten   boeken   en handschriften.   Musicoloog   en   socioloog   Jos   Koning,   mede-oprichter   van   Twee   Violen   en   een   Bas,   is   dé   autoriteit op   het   gebied   van   deze   bronnen   en   de   muziekwereld   waar   ze   uit   voortkwamen.   De   melodieën   zijn   haast   alle eenstemmig   genoteerd.   In   de   speelhuizen   –   en   waarschijnlijk   ook   in   het   schouwburgorkest–   werden   ze   door   de muzikanten vaak uit het hoofd gespeeld. De begeleidingen werden voor een deel op improvisatie gebaseerd. Twee    Violen    en    een    Bas    heeft    zich    deze    improviserende    praktijk    volledig    eigen    gemaakt.    Het    resultaat    is enerverend   en   maakt   een   optreden   tot   een   belevenis.   De   boeiende   toelichtingen   en   verhalen   die   de   groepsleden tussen de muziek door presenteren dragen daar verder aan bij.
"Twee   Violen   en   een   Bas"   speelt   oude   Hollandse   muziek:   dansmelodieën   en liederen,   zoals   die   te   horen   waren   in   de   beroemde   en   beruchte   Amsterdamse speelhuizen,   in   de   schouwburgen   waar   rijk   en   arm   hun   vertier   zochten,   op   de markten   en   in   de   salons.   Sinds   de   oprichting   in   1978   heeft   het   strijktrio   deze oude en onbekende muziek nieuw leven ingeblazen.
Twee Violen en een Bas is volledig thuis in het improviseren zoals de speelhuismuzikanten dat deden. Het resultaat: eenvoudige oude muziek met een warm kloppend hart. Kroegbarok!
"Twee    Violen    en    een    Bas"    speelt    oude    Hollandse muziek:   dansmelodieën   en   liederen,   zoals   die   te   horen waren    in    de    beroemde    en    beruchte    Amsterdamse speelhuizen,   in   de   schouwburgen   waar   rijk   en   arm   hun vertier   zochten,   op   de   markten   en   in   de   salons.   Sinds de   oprichting   in   1978   heeft   het   strijktrio   deze   oude   en onbekende muziek nieuw leven ingeblazen. Met    een    been    in    de    klassieke    wereld    van    de    oude muziek,     het     andere     in     de     vitale     kracht     van     de folkmuziek,    laten    de    drie    musici    de    sprankelende swing,   de   ontroerende   eenvoud   horen   die   deze   muziek tot     een     feest     maakt!     De     combinatie     met     rappe dialogen,   geestige   verhalen   en   verrassende   dichtregels van      tijdgenoten      maakt      deze      muziek      bijzonder toegankelijk. Duizenden   melodieën   uit   het   Hollandse   uitgaansleven van   rond   1700   zijn   genoteerd   in   bijna   vergeten   boeken en   handschriften.   Musicoloog   en   socioloog   Jos   Koning, mede-oprichter    van    Twee    Violen    en    een    Bas,    is    autoriteit    op    het    gebied    van    deze    bronnen    en    de muziekwereld   waar   ze   uit   voortkwamen.   De   melodieën zijn      haast      alle      eenstemmig      genoteerd.      In      de speelhuizen       –       en       waarschijnlijk       ook       in       het schouwburgorkest–    werden    ze    door    de    muzikanten vaak   uit   het   hoofd   gespeeld.   De   begeleidingen   werden voor een deel op improvisatie gebaseerd. Twee   Violen   en   een   Bas   heeft   zich   deze   improviserende praktijk     volledig     eigen     gemaakt.     Het     resultaat     is enerverend   en   maakt   een   optreden   tot   een   belevenis. De      boeiende      toelichtingen      en      verhalen      die      de groepsleden     tussen     de     muziek     door     presenteren dragen daar verder aan bij.