De Streken van Rembrant

 

De Streken van Rembrandt

Muziektheater rond het leven van de oude meester, vol muziek en liederen die tot in zijn atelier geklonken hebben.

 

"Dit is het verhaal van drie muzikanten. Drie speellieden uit de Amsterdamse muziekherbergen in het jaar onzes Heren 1670. Een tijd van rijkdom en decadentie voor sommigen, armoede en wanhoop voor anderen. En wij? Wij spelen voor rijk en arm, voor een stuiver of een glas!


Dit is ook het verhaal van een schilder..... Zo lang dood is hij nog niet, en velen kennen zijn naam nog, Rembrandt. Maar er zijn er maar weinig die zich die man nu nog echt herinneren.

Erg toeschietelijk was hij niet, die Rembrandt. Uitgaan deed hij niet. Hij schilderde onafgebroken, en recht voor zijn raap. Dat maakte hem beroemd. Maar niet rijk.
Terug nu, naar de tijd waarin de handel van Amsterdam nog ging om graan, leer, om hout en hars, in plaats van om windhandel. De tijd dat de mannen nog hun eigen lange haar hadden in plaats van een pruik! De tijd dat dominees nog dóminees waren, en de Oranjes nog vechtersbazen!"

 

Rembrandts leven in muziek en theater!

Kort na Rembrandts dood kijken drie speellieden in zijn verlaten atelier terug op het leven van de schilder. Ze doen dat met muziek, liederen en verhalen uit zijn tijd en zijn wereld. De drie spelen en zingen het repertoire van de Leidse schutterijfeesten, de Amsterdamse muziekherbergen, de achterkamertjes, markten en stegen van de 17e eeuw. En daarbij alle verhalen die langs Rembrandts schilderijen voeren: over de Spaanse soldaten die Rembrandts geboortestad Leiden belegerden, zijn bepaald niet kunstzinnige ouders, zijn drie liefdes en zijn omgang met zijn leerlingen en klanten.

 

Dit programma is mede mogelijk gemaakt door; Prins Bernhard Cultuurfonds en VSB Fonds.

terug naar boven
Prinsenmars Optocht

 

Het kan ons noch ons vermaak niet schaân,

al moeten wij in kou en dauw een uur op schildwacht staan!